Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Thông báo thay đổi lịch học môn Cơ sở ngành Quản trị kinh doanh

  Khoa Sau đại học thông báo:

  Lịch học môn Quản trị học ngày 17/9/2017 thay đổi như sau: 

  - Buổi sáng: nghỉ

  - Buổi chiều: học, thời gian bắt đầu: 14h00, tại phòng G302

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    69,238       1/92