Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Cập nhật lịch học ôn thi sau đại học 30/9/2020

  Khoa Sau đại học thông báo cập nhật lịch ôn thi sau đại học.

  Vui lòng xem chi tiết tại link sau: Lịch học ôn cập nhật 30/9/2020

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    69,234       2/86