Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Thông báo lịch Ôn thi Sau đại học năm 2018

  Khoa Sau đại học thông báo lịch ôn thi sau đại học năm 2018 như sau

  - Môn Tiếng Anh dành cho các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

  - Môn Toán Kinh tế dành cho các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng

  - Môn Toán Kỹ thuật dành cho các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Các Anh/ Chị vui lòng xem lịch tại đây: Lịch ôn thi Sau đại học năm 2018

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    69,230       1/96