Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Thông báo lịch ôn thi sau đại học năm 2019

  Khoa Sau đại học thông báo lịch ôn thi sau đại học năm 2019

  Thời gian: vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật

  Địa điểm: cơ sở 1

  Đăng ký: tại khoa Sau đại học, phòng B105, cơ sở 1 

  Lịch học chi tiết vui lòng xem tại đây: Lịch ôn thi 2019


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    69,233       2/94