Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Thông báo nghỉ học ôn ngày 28/7/2019

  ÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2019 
  Ngày Chủ nhật, 28/7/2019: lớp ôn nghỉ học môn Toán kinh tế.  
  Các ngày tiếp theo vẫn học theo lịch đã thông báo. 

  Các Anh/ Chị vui lòng xem lịch tại đây

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    69,227       1/96