Ôn thi đầu vào

Khoa Sau đại học  »  Thông tin tuyển sinh  »  Ôn thi đầu vào


NỘI DUNG

  Cập nhật lịch học môn Cơ sở-kỹ thuật điện

  Lớp ôn môn Cơ sở-kỹ thuật điện sẽ học vào sáng thứ 7, ngày 22/9/2018, phòng B403- cơ sở 1.

  Trân trọng./.

  Xem Lịch ôn tại đây.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    69,239       1/92