Thạc sĩ

NỘI DUNG

  Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2016

  Trường Đại học thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2016 như sau:

  - Môn Cơ bản >= 5,0

  - Môn Cơ sở >= 5,0

  - Môn tiếng Anh >= 50

  Thời gian nhận giấy báo trúng tuyển: từ ngày 27/10 - 31/10/2016

  Thời gian đăng ký nhập học: từ ngày 01/11 - 10/11/2016

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    182,957       1/136