Thạc sĩ

NỘI DUNG

  Thông báo điểm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

  1. Thí sinh vào đường link sau để xem điểm thihttps://lookup.lhu.edu.vn/ket-qua-thi-cao-hoc

  Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 thỏa mãn các điều kiện như sau:

  - Môn Cơ bản >= 5,0

  - Môn Cơ sở >= 5,0

  - Môn tiếng Anh >= 50

  2. Nhận giấy báo và đăng ký nhập học: từ ngày từ ngày 10/5/2021 đến 15/5/2021 (vào giờ hành chính). Nếu hết thời gian đăng ký mà Anh/Chị không làm thủ tục nhập học thì kết quả trúng tuyển của Anh/Chị sẽ bị hủy (xem như bỏ học).

  3. Thủ tục nhập học gồm:

  - Giấy báo nhập học;

  - 5 ảnh 3x4 mới nhất (trong vòng 6 tháng);

  - Biên lai thu học phí đợt 1 (đóng tại phòng Tài chính, cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng);

  - Lệ phí nhập học (đóng tại Khoa Sau đại học, cơ sở 1).

  - Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước (bản sao).

  4. Học phí:

  - Đợt 1: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), nộp trước ngày 16/5/2021.

  - Đợt 2: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), nộp trước ngày 16/9/2021.

  - Đợt 3: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng), nộp trước ngày 16/12/2021.

  5. Thời gian bắt đầu học: lịch học cụ thể sẽ được thông báo trên website của Khoa Sau đại học: www.saudaihoc.lhu.edu.vn

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    182,973       1/283