Thạc sĩ

NỘI DUNG

  Thông báo nhận giấy báo dự thi tuyển sinh Sau đại học năm 2019

  Các Anh/Chị vui lòng đến khoa Sau đại học nhận giấy báo dự thi năm 2019:

  Thời gian: từ 08h00 thứ Bảy, ngày 21/9/2019 đến 16h30 ngày 23/9/2019.

  Địa điểm: Khoa Sau đại học, cơ sở 1, Đại học Lạc Hồng.

  Trân trọng thông báo./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    182,977       2/290