Thạc sĩ

NỘI DUNG

  Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018

  Trường Đại học thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 như sau:

  - Môn Cơ bản >= 5,0

  - Môn Cơ sở >= 5,0

  - Môn tiếng Anh >= 50

  Thời gian nhận giấy báo nhập học: từ ngày 29/10/2018 đến 31/10/2018

  Đăng ký làm thủ tục nhập học: từ ngày từ ngày 01/11/2018 đến 10/11/2018 (trong giờ hành chính và trừ chủ nhật)

  Địa điểm: khoa Sau đại học, phòng B105, cơ sở 1, Đại học Lạc Hồng.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    182,983       1/290