Thạc sĩ

NỘI DUNG

  Thông báo nhận giấy báo dự thi sau đại học 2021

  Các Anh/Chị vui lòng đến khoa Sau đại học nhận giấy báo dự thi năm 2021:

  Thời gian: từ 10h00 thứ Bảy, ngày 10/4/2021 đến 16h00 ngày 11/4/2021.

  Địa điểm: Khoa Sau đại học, cơ sở 1, Đại học Lạc Hồng.

  Trân trọng thông báo./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    182,945       1/136