Thạc sĩNỘI DUNG

  Trường Đại học Lạc Hồng thông báo điểm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020

  1. Thí sinh vào đường link sau để xem điểm thihttps://lookup.lhu.edu.vn/ket-qua-thi-cao-hoc

  Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 thỏa mãn các điều kiện như sau:

  - Môn Cơ bản >= 5,0

  - Môn Cơ sở >= 5,0

  - Môn tiếng Anh >= 50

  2. Nhận giấy báo và đăng ký nhập học: từ ngày từ ngày 17/11/2020 đến 26/11/2020 (trong ngày thường vào giờ hành chính). Nếu hết thời gian đăng ký mà Anh/Chị không làm thủ tục nhập học thì kết quả trúng tuyển của Anh/Chị sẽ bị hủy (xem như bỏ học).

  3. Thủ tục nhập học gồm:

  - Giấy báo nhập học;

  - 5 ảnh 3x4 mới nhất (trong vòng 6 tháng);

  - Biên lai thu học phí đợt 1 (đóng tại phòng Tài chính, cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng);

  - Lệ phí nhập học (đóng tại Khoa Sau đại học, cơ sở 1).

  4. Học phí:

  - Đợt 1: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), nộp trước ngày 26/11/2020.

  - Đợt 2: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), nộp trước ngày 01/3/2021.

  - Đợt 3: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng), nộp trước ngày 01/6/2021.

  5. Thời gian Khoa Sau đại học gặp học viên đầu khóa: 8 giờ 00 ngày 05/12/2020 tại phòng B203.

  6. Thời gian bắt đầu học: 7 giờ 30’ ngày 06/12/2020 (lịch học cụ thể sẽ được thông báo trên website của Khoa Sau đại học: www.saudaihoc.lhu.edu.vn)

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    221,294       1/92