Thạc sĩ

NỘI DUNG

  Trường Đại học Lạc Hồng thông báo điểm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2020

  1. Thí sinh vào đường link sau để xem điểm thihttps://lookup.lhu.edu.vn/ket-qua-thi-cao-hoc

  Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 thỏa mãn các điều kiện như sau:

  - Môn Cơ bản >= 5,0

  - Môn Cơ sở >= 5,0

  - Môn tiếng Anh >= 50

  2. Nhận giấy báo và đăng ký nhập học: từ ngày từ ngày 17/11/2020 đến 26/11/2020 (trong ngày thường vào giờ hành chính). Nếu hết thời gian đăng ký mà Anh/Chị không làm thủ tục nhập học thì kết quả trúng tuyển của Anh/Chị sẽ bị hủy (xem như bỏ học).

  3. Thủ tục nhập học gồm:

  - Giấy báo nhập học;

  - 5 ảnh 3x4 mới nhất (trong vòng 6 tháng);

  - Biên lai thu học phí đợt 1 (đóng tại phòng Tài chính, cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng);

  - Lệ phí nhập học (đóng tại Khoa Sau đại học, cơ sở 1).

  4. Học phí:

  - Đợt 1: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), nộp trước ngày 26/11/2020.

  - Đợt 2: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng), nộp trước ngày 01/3/2021.

  - Đợt 3: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng), nộp trước ngày 01/6/2021.

  5. Thời gian Khoa Sau đại học gặp học viên đầu khóa: 8 giờ 00 ngày 05/12/2020 tại phòng B203.

  6. Thời gian bắt đầu học: 7 giờ 30’ ngày 06/12/2020 (lịch học cụ thể sẽ được thông báo trên website của Khoa Sau đại học: www.saudaihoc.lhu.edu.vn)

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    182,980       1/286