Thạc sĩ

NỘI DUNG

  TB Về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thi Sau đại học năm 2019

  Căn cứ Thông báo số 56/TB-ĐHLH ngày 16 tháng 01 năm 2019 về việc tuyển sinh Sau đại học năm 2019 tại Trường Đại học Lạc Hồng. Nay Nhà trường thông báo điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 như sau:

  - Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ đến hết ngày 25/8/2019.

  - Lịch thi đầu vào: ngày 28 và 29/9/2019 (không thay đổi)

  Đề nghị các thí sinh có nhu cầu tham dự kỳ thi tuyển sinh khẩn trương hoàn thiện và nộp hồ sơ về Khoa Sau đại học - Trường Đại học Lạc Hồng theo đúng quy định của Nhà trường.

  Mọi chi tiết xin liên hệ: Khoa Sau đại học - Trường Đại học Lạc Hồng

  Phòng B105, cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

  Số 10 Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

  Website: http://saudaihoc.lhu.edu.vn; Facebook.com/daotaosaudaihoclhu.

  Điện thoại: 02513.951924; 0936.981.018; 0983.466.496; 0908.963.345; 0938.308.711.

  Đường dây nóng: 0913.613.393./.

  Chi tiết Thông báo 658/TB-ĐHLH về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thi Sau đại học năm 2019

  Chi tiết Thông báo 56/TB-ĐHLH về việc Tuyển sinh Sau đại học năm 2019


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    182,978       1/279