Thạc sĩ

NỘI DUNG

  Thông báo nhận Giấy báo dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2017

  Khoa Sau đại học thông báo:

  Hiện nay đã có Giấy báo dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2017, các thí sinh dự thi liên hệ nhận giấy báo tại:  

  Địa điểm: Khoa Sau đại học, cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng, số 10 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

  Thời gian: từ 10h00 ngày 16/9/2017 đến 16h00 ngày 18/9/2017.

  Trân trọng.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    182,981       2/290