Thạc sĩ

NỘI DUNG

  Thông báo nhận giấy báo dự thi đầu vào Sau đại học năm 2017

  Khoa Sau đại học thông báo đến các thí sinh đăng ký dự thi Sau đại học năm 2017 về việc nhận giấy báo dự thi. Các Anh/ Chị vui lòng đến khoa Sau đại học nhận giấy báo dự thi năm 2017:

  Thời gian: từ 09h30 thứ Bảy, ngày 16/9/2017 đến hết ngày 17/9/2017.

  Địa điểm: Khoa Sau đại học, cơ sở 1, Đại học Lạc Hồng.

  Trân trọng thông báo./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    182,964       2/212