Thạc sĩ

NỘI DUNG

  Danh sách thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh Sau đại học năm 2017

  Khoa Sau đại học thông báo

  Danh sách các thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh Sau đại học  năm 2017

  TT

  Họ

  Tên

  Phái

  Ngày sinh

  Nơi sinh

  Chứng chỉ nộp

  Ngành dự thi

  1

  Trần Huỳnh Đại

  Điền

  Nam

  16/12/1992

  Đồng Nai

  CC B1, Đại học Vinh, 29/4/2016

  Quản trị

  kinh doanh

  2

  Nguyễn Nhật

  Hải

  Nam

  11/11/1995

  Đồng Nai

  Toeic 465, IIG Việt Nam, 23/01/2017

  Quản trị

  kinh doanh

  3

  Huỳnh Minh

  Thuận

  Nam

  01/02/1994

  Đồng Nai

  CC B1, Đại học Vinh, 16/5/2017

  Quản trị

  kinh doanh

  4

  Ngô Thị Minh

  Tâm

  Nữ

  25/5/1984

  Bình Thuận

  CC B1, Đại học Vinh, 10/7/2017

  Quản trị

  kinh doanh

  5

  Hồ Thị Mỹ

  Duyên

  Nữ

  25/7/1994

  Đồng Nai

  Toeic 570, IIG Việt Nam, 15/01/2017

  Tài chính - Ngân hàng

  6

  Nguyễn Hữu

  Lộc

  Nam

  08/7/1977

  TP. HCM

  CN tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ

  Tài chính - Ngân hàng

  7

  Phạm Thế

  Hùng

  Nam

  09/11/1979

  Bình Thuận

  CC B1, Đại học Sư phạm TP. HCM, 22/6/2017

  Kỹ thuật XD CTDD&CN

  8

  Phạm Minh

  Phú

  Nam

  07/09/1991

  Bình Dương

  Toeic 525, IIG Việt Nam, 19/12/2016

  Kỹ thuật XD CTDD&CN

  9

  Phạm Huy

  Khôi

  Nam

  27/9/1990

  TP. HCM

  IELTS 7.5, 05/10/2016

  Công nghệ thông tin

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    182,962       6/269