Thạc sĩ

NỘI DUNG

  Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2017

  Trường Đại học thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2017 như sau:

  - Môn Cơ bản >= 5,0

  - Môn Cơ sở >= 5,0

  - Môn tiếng Anh >= 50

  Thời gian nhận giấy báo nhập học và đăng ký nhập học từ ngày 10/11/2017 - 18/11/2017.

  Trân trọng./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    182,961       5/139