Thạc sĩ

NỘI DUNG

  Thông báo nhận Giấy báo dự thi sau đại học năm 2018

  Các anh chị vui lòng đến khoa Sau đại học nhận Giấy báo dự thi năm 2018

  Thời gian: từ 14h00 thứ Bảy, ngày 22/9/2018 đến 16h00 ngày 25/9/2018

  Địa điểm: phòng B105, khoa Sau đại học, cơ sở 1, Đại học Lạc Hồng.

  Trân trọng thông báo./.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    182,989       1/290